Pagrindinis

Pagrindinis tikslas

Padėti sveikatos priežiūros sistemai (ir valdžios institucijoms) išgelbėti pacientų gyvybes atsižvelgiant į tebevykstančią COVID-19 pandemiją.

Vertės pareiškimas

Visuomenės interesą iškeliame aukščiau visko. Mes naudojame visas turimas žinias, įgūdžius ir išteklius kovai su COVID-19 pandemija su tikslu išgelbėti kuo daugiau gyvybių. Kviečiame visus specialistus bendradarbiauti ir kovoti su pandemija, naudojant lankstumo, geriausios praktikos, nekonkuravimo, skaidrumo, ne pelno siekimo ir abipusės pagarbos principus.

Kaip mes to pasiekiame

Sujungus lanksčius, motyvuotus ir „gebančius padaryti“ žmones iš visų sektorių (vyriausybės, akademinės bendruomenės ir verslo) ir diegiant geriausias turimas valdymo, prognozavimo, proceso valdymo ir vykdymo priemones.

Kontekstas

Pirmosiomis COVID-19 pandemijos dienomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (prorektorius prof. Kęstutis Petrikonis), „Johnson & Johnson “(„Janssen“ medicinos reikalų vadovas Baltijos šalims dr. Mindaugas Plieskis) ir verslininkas („Oslo Business for Peace Honouree“) dr. Vladas Lašas sudarė iniciatyvinę grupę. Ši grupė sutelkė dėmesį į vieną pagrindinį klausimą – dėl KOKIOS priežasties dauguma žmonių mirs šios epidemijos metu. Manome, kad atsakymas yra toks: dėl kvėpavimo sutrikimo ir dėl sveikatos priežiūros sistemos negebėjimo atlaikyti dramatiškai išaugusios apkrovos.

Vertybės

Visos šioje darbo grupėje dalyvaujančios įmonės ir ekspertai dirba pro bono principu (nemokamai, su tikslu didinti visuomeninę naudą.

Jei yra konkuruojančių interesų (verslas, tiekiantis vaistus, įrangą, reikmenis ir panašius dalykus), šie interesai valdomi pasirašant Garbės Deklaraciją.

Garbės deklaraciją pasirašo kiekvienas „United4Health.lt“ darbo grupės narys ir jos pagrindinės vertybės yra: sąžiningumas, pasitikėjimas, skaidrumas ir įsipareigojimas negauti naudos iš šios krizės.

Garbės deklaracijoje aptariami ir konkurencijos aspektai. Pagrindinis principas – atsisakyti atskirų institucijų interesų, nes visuomenės sveikatos interesai yra svarbiausias mūsų prioritetas.